Alltid Dhuhâ

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 85-86

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Min förtrogne vän (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mig tre saker: fasta tre dagar av varje månad, be två Raka´ât på förmiddagen och be Witr innan jag lägger mig.”1

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmaning till en person från hans samfund är i själva verket en uppmaning till hela samfundet tills att motsatsen bevisas.

Vad förmiddagsbönen (الضحى) beträffar, finns det många autentiska hadîther kring dess förträfflighet. Däremot är de lärde oeniga huruvida det är rekommenderat att be den dagligen eller varannan dag. Baserat på denna hadîth är det rekommenderat att be den dagligen, vilket är den korrekta åsikten. Däremot är det harmlöst för den individ som vanligtvis är uppe och ber om nätterna att hoppa över den då och då. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje morgon är varje kroppsdel på människosonen skyldig att betala välgörenhet. Att han hälsar till den han träffar är välgörenhet. Att han påbjuder rätt är välgörenhet. Att han förbjuder orätt är välgörenhet. Att han tar bort en besvärlighet från vägen är välgörenhet. Att han lägrar sin maka är välgörenhet – och allt det täcks av två Raka´ât på förmiddagen.”2

De lärde gör gällande att förmiddagsbönens lägsta och högsta antal Raka´ât är två respektive åtta. Dess tid börjar cirka tjugo minuter efter soluppgången och varar fram till fem-tio minuter innan zenit.

1al-Bukhârî (1178), Muslim (721), at-Tirmidhî (760), an-Nasâ’î (1677), Abû Dâwûd (1433) och Ahmad (7098, 7140 och 7409).

2Abû Dâwûd (1285). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1285).