Alltid bäst

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 48-49

Fråga: Finns det någon efter följeslagarna som är bättre än de?

Svar: Nej. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) kommer aldrig att efterträdas av någon som är bättre än de, om de andra så skulle skänka ett berg av guld. Ty följeslag är ett unikt drag som ingen annan kan leva upp till. Dock är det möjligt att någon är bättre på något. Visserligen sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Framför er kommer dagar då den tålmodige under dem är som personen som greppar kol och handlaren som handlar liksom ni handlar belönas för femtio män.” Vi sade: ”Bland oss eller bland dem?” Han sade: ”Bland er.”1

Vissa lärde autentiserar den medan andra försvagar den. I en av mina studier kom jag fram till att den är svag. I vilket fall som helst, betyder hadîthen inte att man kommer vara bättre än följeslagarna. Följeslaget är som sagt ett unikt drag som ingen annan kan erhålla.

1Abû Dâwûd (4341), at-Tirmidhî (3058) och Ibn Mâdjah (4014).