Allt vi vill följa

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (890)

Har Ibn Taymiyyah gett dig bevis eller argument för den omnämnda frågan? Nej. Allting handlar om att det är Ibn Taymiyyah. Vad är då skillnaden mellan oss? Jag brukade vara Hanafî och slutade vara det, andra brukade vara Mâlikiyyah, Shâfi´iyyah och Hanâbilah och slutade också vara det. För om vi ska vara på detta vis, vad är då skillnaden mellan att följa dessa fyra imamer – imamer vilkas dygd, kunskap och rättfärdighet Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är mer enade om än om Ibn Taymiyyahs dito – och att följa Ibn Taymiyyah i vått och torrt? Det är fel. Vi vill varken vara Ahnâf, Mâlikiyyah, Shâfi´iyyah, Hanâbilah eller Taymiyyûn. Vi vill bara följa Qur’ânen och Sunnah; där de finns, finns vi. Således råder jag mina bröder att inte följa sina lustar. Jag gav exempel på den pretentiöse som ibland kan bemöta en åsikt genom att säga att det räcker att den stöds av starka antagningar, medan han ibland kan förkasta en annan genom att säga att den saknar definitiva bevis. Om vi faller i samma sak följer vi vår lust. Så fort Ibn Taymiyyah eller Ibn-ul-Qayyim tillåter en handling, gör vi också den ehuru deras åsikter inte är bevisade.