Allt som skiljer sig från Ahl-us-Sunnah är uselt och falskt

at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Vi anser att enighet är sanning och korrekt medan splittring är avvikelse och straff.

Allâhs religion på jorden och i himlen är en enda religion och den är islam. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

”För Allâh är [den sanna] religionen islam.”1

وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Jag har behagats av att islam skall vara er religion.”2

Den är mellan överdrift och underdrift, liknelse och förnekelse, tvång och förnekat öde, säkerhet och hopplöshet. Detta är vår religion och lära, invändigt och utvändigt. Vi tar avstånd från allt som går emot det som vi har nämnt och klargjort. Vi ber Allâh (ta´âlâ) låta oss förbli troende och låta oss dö så och skydda oss mot olika lustar, splittrande ideologier och usla inriktningar som Mushabbihah, Mu´tazilah, Djahmiyyah, Djabriyyah, Qadariyyah och alla andra som skiljer sig från Sunnah och samlingen och är bundsförvanter med villfarelsen. Vi tar avstånd från dem och anser att de är vilsna och usla – och Allâh är den som skyddar och skänker framgång.”

Varje inriktning som skiljer sig från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är usel och falsk. Allâh avvisade Mushabbihah och de förnekande Djahmiyyah när Han sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”3

Mushabbihah dyrkar statyer, Mu´attilah dyrkar vakuum och han som bekräftar Allâhs egenskaper dyrkar en enda Herre som alla är i behov och som inte är i behov av någon. Så fint Ibn-ul-Qayyim uttalade sig när han sade i ”an-Nûniyyah”:

Vi liknar inte Hans egenskaper med våra egenskaper

en Mushabbih dyrkar ju statyn

Inte heller förnekar vi Hans egenskaper

en Mu´attil dyrkar ju lögnen

Håll fast vid din kunskap att Djahmiyyah är de som förnekar Allâhs egenskaper.

Djabriyyah är de som säger att slaven saknar egen vilja till handlingar.

Qadariyyah säger att slavarna skapar sina egna handlingar.

Râfidhah gör Takfîr på följeslagarna och har samma lära som Djahmiyyah när det kommer till Allâhs egenskaper.

Alla dessa sekter hör till de avvikande och vilsna sekterna. Dessutom är det al-Djahm som var den förste som förnekade Allâhs egenskaper, sade att slavarna saknar egen vilja till handlingar och uteslöt handlingarna från tron. Och om dessa läror tillskrivs någon annan så är det för att denne har stött dem.

13:19

25:3

342:11