Allt som lockar honom till henne

Vad gäller kvinnans dans för maken om ingen är i deras närvaro, är ingen skada skedd. Den kan till och med bidra med att mannen dras mer till kvinnan. Allt som lockar mannen till kvinnan är fordrat så länge det inte är förbjudet i sig.