Allt som leder till förbud är förbjudet

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 268

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

”Men förolämpa inte dem som de åkallar i Allâhs ställe. I sin okunnighet kan de vilja hämnas genom att förolämpa Allâh.”1

I denna givmilda vers finns det bevis för den föreskrivna regel som gör gällande att medel har samma dom som deras mål, och att medel som leder till förbud och ont är själva förbjudna ehuru de skulle vara lovliga i sig.

16:108