Allt som leder till avguderi är förbjudet

Publicerad: 2012-01-22
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/174)

 

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb sade:

”Det är inte tillåtet att offra på en plats som det har offrats på för andra än Allâh.”

När offringen sker på en sådan plats, leder det till avguderi, högaktning av platsen och en liknelse med avgudadyrkarna, även om den skulle ske för Allâhs (´azza wa djall) sak. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd alla medel som leder till avguderiet. Exempel på dessa är bönen mot gravarna, även om personen endast ber till Allâh (´azza wa djall). Detsamma gäller tillbedjan vid gravarna även personen endast tillber Allâh. Däremot är platsen olämplig för dyrkan eftersom den leder till avguderiet. Likaså är det förbjudet att förrätta bönen när solen går ned då det leder till att den dyrkas. Avgudadyrkarna brukade göra Sudjûd till den i samband med solnedgången. Dessutom är det förbjudet att förrätta bönen när solen går upp. Avgudadyrkarna brukade göra Sudjûd till den under den tiden.

Alla platser och tider som antogs av avgudadyrkarna till deras dyrkan är förbjudna för oss att medverka vid. Vi är ålagda att hålla oss borta från dem för att stänga vägarna till avguderiet och för att inte likna avgudadyrkarna. Det ger islam en fullkomlig självständighet från de andra, falska religionerna.