Allt sker för att Allâh vill så

at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Ödet är Allâhs (ta´âlâ) hemlighet i skapelsen.”

Ibn Abîl-´Izz sade:

”Ödet är Allâhs (ta´âlâ) hemlighet i skapelsen i den bemärkelsen att Han skapar och likviderar, utarmar och berikar, orsakar död och ger liv, vilseleder och vägleder… Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah anser att allt det sker utmed Allâhs beslut och bestämmelse och att Allâh skapar skapelsernas handlingar. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

”Allt har Vi skapat med rätta mått.”1

De anser att Allâh vill att hedningen skall häda, men Han vare sig tycker om det eller behagas av det. Han vill det sett till det universella utan att behagas av det sett till det religiösa.”2

Den viljan är nämligen den universella viljan.

Vad beträffar viljan till den troendes tro och alla andra goda handlingar, så berörs allt det av såväl den universella viljan som den Sharî´ah-baserade viljan.

Alla handlingar som härrör från slavarna av lydnad och olydnad, otro och tro, sker för att Allâh (ta´âlâ) vill så. Det är betydelsen av ”Det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, sker inte”.

154:49

2Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah (1/320).