Allt på en muslim är helgat

Ibn Mâdjah1 rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den heligaste dagen är den här dagen. Den heligaste månaden är den här månaden. Den heligaste staden är den här staden. Era liv, egendomar och heder är förbjudna för er som den här dagens helgd i den här månaden i den här staden.” De sade: ”Ja.” Då sade han: ”Allâh! Bevittna!”

Rapporterad av Muslim2 via Abû Bakrah, Djâbir och andra.

Muslim3 rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje muslim är förbjuden för muslimen; hans blod, egendom och heder.”

an-Nasâ’î4 rapporterade via Buraydah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att döda en troende är väldigare hos Allâh än att hela världen går under.”

at-Tirmidhî5 rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som riktar ett järn mot sin broder förbannas av änglarna.”

at-Tirmidhî sade:

”Hadîthen är god, autentisk och främmande.”

1 3931.

2 1216.

3 2564.

4 3990.

5 2162.