Allt nyttigt är inte tillåtet

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (890)

Det är inte tillåtet att anse ett medel som medför nytta också vara föreskrivet bara till följd av den medförda och påtagliga nyttan. Inte alls. Medlet måste vara föreskrivet i vår religion. Att bara nöja sig med en medförd nytta hamnar under den otrogna principen som gör gällande att målet främjar medlet. Vi säger att målet inte alls främjar medlet. Låt säga att vi vill bota oss. Med vad? Med sprit. Vi låter sjuklingar dricka sprit varefter de återhämtar sig, men allt nyttigt är inte också tillåtet. Därför sade Allâh (ta´âlâ):

ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما

DE FRÅGAR dig om rusdrycker och spel om pengar. Säg: ”Det ligger svår synd i bådadera och något som kan vara människan till nytta. Det onda de medför är dock större än den nytta de kan ge.”1

Därför säger vissa lärde att ingenting i världen är helt nyttigt eller helt onyttigt; det måste finnas något skadligt respektive nyttigt i bådadera. Därför får vi inte tro att bara för att ett medel medför nytta att det per automatik också är föreskrivet. Inte alls. Föreskrivna medel tas bara från föreskrivna principer.

12:219