Allt innanför moskéns väggar är moské

Fråga: I vissa moskéer förekommer kontor på ovanvåningen eller också intill bönerummet. Har dessa platser samma dom som själva moskén?

Svar: Allt som är innanför moskéns väggar och har dörrar inne i moskén är moské, säger de lärde. Och det som är utanför dess väggar tillhör inte moskén. Det vill säga att det har moskéns domar. Med andra ord får den sexuellt orene inte vistas där otvådd, handeln räknas inte där och den som går in där ska be två Raka´ât. Platserna får moskéns kända domar vill säga.