Allt i Qur’ânen är klart och tydligt – en avvisning av Mufawwidhah

Allâh (ta´âlâ) sade:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

”Sedan är det Vår sak att göra dess mening klar.”1

Allâh (´azza wa djall) tog på Sig ansvaret att sammanställa den här Qur’ânen och läsa upp den för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) via Djibrîl (´alayhis-salâm). Därefter tog Han på Sig ansvaret att klargöra Qur’ânen så att inget i den förblir oklart. Detta bevisar Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) fullkomliga omtanke om Sitt tal och att Han har bevarat det och tagit på Sig ansvaret för att samla ihop det och läsa upp det.

Därför måste vi veta att det inte finns något i den ädla Qur’ânen som ingen känner till. Det finns inget i Qur’ânen utan att människorna har kunskap om dess betydelse. Det är möjligt att vissa människor inte begriper något på grund av nedsatt förståelse eller brister, men det är omöjligt att ingen känner till dess betydelse. Det finns alltså inte en bokstav i Qur’ânen utan att någon känner till dess betydelse. Ty Allâh (subhânah) sade:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

”Sedan är det Vår sak att göra dess mening klar.”2

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

”Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med klargörande av allt.”3

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

”Och för dig har Vi uppenbarat Qur’ânen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem.”4

Härmed ser vi hur falsk Mufawwidhahs lära är. De säger att Allâh vet vad de egenskapsrelaterade verserna betyder och att vi inte vet vad Allâh avser med dem. Den läran är falsk. Filosoferna och kättarna utnyttjade den och sade:

”Ni känner inte till deras betydelser. Det gör vi däremot. Vi är de sanna lärda och ni är okunniga som låtsas vara fromma.”

175:19

275:19

316:89

416:44