Allt i Qur’ânen är definitivt

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”I Qur’ânen finns det definitiva bevis och belägg som klargör sanningen från falskheten.”

Definitiva bevis och belägg. Allt i Qur’ânen är definitivt (Qat´î). Det finns inga antaganden (Dhannî) i Qur’ânen tvärtemot Mu´tazilahs lära. De delar in Qur’ânen i definitiva bevis och förmodade bevis. Hela Qur’ânen och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal är definitiva. Det finns inget förmodat i dem, oavsett om det handlar om trosläran, bemötanden eller något annat. Ty det är Allâhs tal och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tal.