Allt handlar om strumporna som beströks först

Fråga: Är det tillåtet att ha på sig minst två par strumpor och bestryka vilket par som helst?

Svar: Han ska bestryka det översta paret. Och om han bestryker ett par först och sedan tar på sig ett annat par, bestryker han det understa paret. Poängen ligger i paret som beströks först; om han beströk det översta fortsätter han med det översta och om han beströk det understa tar han av det översta när han ska bestryka strumporna.