Allt förutom skulden

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på återbetalning av lån om man har möjlighet att betala det?

Svar: Det är förbjudet att skjuta upp på återbetalning av lån om man har möjlighet att betala det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den rikes försening är orättvis.”1

Det vill säga att han skjuter upp på återbetalningen av lånet. Det är märkligt hur vissa människor anser att statens pengar saknar helgd. De skjuter upp på återbetalningen av lånet till staten. Det är fel. Statens pengar har visst en helgd. Alla muslimer har rätt till den muslimska statskassan. Ingen har monopol på den. Således råder jag brodern som skjuter upp på återbetalningen av lånet att frukta Allâh (´azza wa djall) och betala lånet vars tidsfrist har gått ut om han klarar av det. Han vet inte om han dör imorgon eller över imorgon och får lånet på sitt samvete. En skuld är ingen liten sak. Innan Allâh berikade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad han inte begravningsbönen för den skuldsatte. När han gick fram för att be för en man från Ansâr frågade han: ”Har han någon skuld?” De sade: ”Ja.” Då stegade han därifrån och sade: ”Be för er vän.”

Observera detta! Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som var den ömmaste skapelsen mot skapelsen sade:

”Be för er vän.”

Då sade Abû Qatâdah (radhiya Allâhu ´anh): ”Jag tar på mig de två guldmynten.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Är det borgenärens rätt? Har den döde betalat av dem nu?” Han svarade: ”Ja.” Då gick han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fram och bad för honom.”2

En man kom till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Stryker martyrium för Allâhs sak bort synder?” Han sade: ”Ja. Det stryker bort allt.” När mannen hade gått iväg ropade han på honom och sade: ”Djibrîl kom till mig och sade: ”Allt förutom skulden.”3

Martyrium för Allâhs sak stryker alltså inte bort skulden. Att vissa av dagens människor tar lätt på skulder är ett väldigt stort fel. Vissa lånar pengar för att köpa en lyxbil. Han nöjer sig inte med en bil för 30.000. Han vill ha en för 70.000. Han nöjer sig inte med en heminredning för 50.000. Han vill ha en för 100.000. Det är tvivelsutan idioti och fel. Lekmännen har ett ordspråk:

”Sträck ut benen så långt ditt täcke räcker.”

En person med långa ben skall inte ha dem utanför täcket. Han skall dra in benen så att han täcker hela kroppen med det.

1al-Bukhârî (2288).

2Ibn Hibbân (258).

3Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Martyrium stryker bort alla synder.” Då sade Djibrîl: ”Förutom skulden.” Profeten (sallâ Allâu ´alayhi wa sallam) sade då: ”Förutom skulden.” (at-Tirmidhî (1640). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh at-Tirmidhî” (1640).