Allt förutom lögn

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/10)

Abû Nu´aym ´Abdul-Malik bin al-Hasan al-Isfarâyînî, Abû ´Awânahs systerson, sade:

“Jag hörde min fader säga till Hâfidh Abû ´Alî an-Naysâbûrî: “När jag och Abû ´Awânah anlände till Basrah fick vi höra att Abû Khalîfah hade bojkottats och anklagats för att säga att Qur’ânen är skapad. Abû ´Awânah sade till mig: “Min son! Vi måste träffa honom.” Efter ett tag sade Abû ´Awânah till honom: “Vad säger du om Qur’ânen?” Han blev röd i ansiktet och sade inget. Därefter sade han: “Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Den som säger att den är skapad är otrogen. Jag ångrar mig inför Allâh för alla synder frånsett lögn, ty jag har aldrig ljugit. Jag ber Allâh om förlåtelse.” Abû ´Alî reste sig upp och kysste min fader på pannan. Min fader sade: “Abû ´Awânah reste sig upp och kysste Abû Khalîfah på axeln.”