Allt för sin fru

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/278)

Abû ´Alî at-Tanûkhî återberättade i sin ”an-Nishwâr” från ´Uthmân bin Muhammad as-Sulamî: Ibn Mandjû al-Qâ’id berättade för mig: Ibn-ul-Marzûqs dräng berättade för mig:

”Min ägare köpte en slavinna och gifte bort henne till mig. Jag älskade henne men hon hatade mig. Till sist fick jag nog och sade till henne: ”Du är skild tre gånger om du säger en sak till mig och jag inte säger samma sak till dig. Vad gör jag inte för dig?” Omedelbart sade hon: ”Du är skild (أنتَ طالق) tre gånger.” Jag blev mållös varefter jag blev rekommenderad att söka upp Muhammad bin Djarîr. Han sade till mig: ”Var med henne efter att du har sagt till henne: ”Du är skild tre gånger om jag skiljer mig från dig.”

Hanâbilahs Shaykh Ibn ´Aqîl sade:

”Det finns ett annat svar, nämligen att han säger till henne: ”Du är skild (أنتَ طالق).” Det vill säga att han tilltalar henne som en man (أنتَ). I så fall bryter han inte löftet.”

Abûl-Faradj bin al-Djawzî sade:

”Han behöver inte heller säga det direkt. Han kan sinka det till dess att han ska dö.”

Och om han säger det i frågande syfte eller avser att hon är skild från fångenskap eller att hon har födelsevåndor (طلق), äger egentligen ingen skilsmässa rum.