Allt för att kunna främja sin dogm

Vad beträffar din rapportering från Ibn-uth-Thaldjî (utan att ha hört honom säga det), från as-Suddî, från Abû Mâlik, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade om Hans (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

”Hans namn och lovprisning har rest sig över Hans skapelse.”

och:

”Hans order och förmåga reste sig över Hans skapelse.”

och likaså det du rapporterar via Ibn-uth-Thaldjî, från Djuwaybir, från al-Kalbî, från Abû Sâlih, från Ibn ´Abbâs som läste:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ

”Den Nåderike över tronen.”

och stannade upp för att sedan fortsätta läsa:

اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

”Till Honom reste sig det som är i himlarna och på jorden.”

för att negera Allâhs resning över tronen och istället förknippa resningen med det som finns i himlarna och på jorden, så skall du veta att det inte hade utgjort något argument alls om du hade hört Ibn-uth-Thaldjî säga det. Dessa rapporteringar motsvarar inte ens dynga. Det är bara oförskämda syndare som argumenterar med dem för att beljuga tronen.

Den första misstanken ligger i att du rapporterar från Ibn-uth-Thaldjî vars religion är misstänkt.

Den andra misstanken ligger i al-Kalbî, som är Ibn-uth-Thaldjîs kusin, och Djuwaybir.

Om al-Kalbîs och Djuwaybirs rapportering hade varit autentisk från Sufyân, Shu´bah och Hammâd bin Zayd, skulle vi inte lagt någon större vikt vid den eftersom ingen av dem utgör ett bevis i rapporteringar som handlar om de minsta plikterna, än mindre när det handlar om att förneka tronen och Tawhîd. Trots det kan vi inte se något annat än att de är påhittade om Djuwaybir och al-Kalbî. Men den som vill avvika från den raka vägen argumenterar för sin dogm med det som inte utgör något argument.

Det är märkligt hur folk förkastar rapporteringar som återberättas av az-Zuhrî, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû Hurayrah och Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anhumâ) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), och från Zayd bin Aslam, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Abû Sa´îd, och från Sa´îd al-Maqbarî och Thâbit al-Bunânî via Ma´mar, Sufyân, Shu´bah, Mâlik bin Anas, Hammâd bin Zayd och deras jämlikar från muslimernas största lärda och istället fäster sig vid rapporteringar från Ibn-uth-Thaldjî, al-Marîsî och andra misstänkta människor som försöker föra ignoranterna bakom ljuset med minsta lilla relevanta sak.

120:5