Allt får stiftas

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

al-Wuqûf wat-Taradjdjul, sid. 23

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

”Jag frågade Ahmad om stiftelser. Han svarade: ”Allt är tillåtet att stiftas.”