Allt det är otro

Den som förnekar sändebud, förkastar någon profets profetskap, beljuger honom, förnekar en Qur’ân-vers som är bekräftad enligt samstämmighet, adderar ett ord i Qur’ânen och tror att det tillhör den, förtalar en profet, nedvärderar honom, tillåter något vars förbud det råder samstämmighet om (såsom sprit, otukt och homosexualitet), förbjuder något vars tillstånd det råder samstämmighet om, dementerar en plikt vars plikt det råder samstämmighet om (såsom en Rak´ah i bönerna), förpliktigar något som inte är plikt enligt samstämmighet (såsom en sjätte bön om dagen eller fasta i Shawwâl), anklagar ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) för otukt, hävdar profetskap efter vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), betror den som utser sig till profet, högaktar en staty via Sudjûd till den eller dyrkar den genom att slakta i dess namn – allt det är otro.