Allt det är Allâhs tal

ash-Shâfi´î (rahimahullâh) nämnde bevis för att Qur’ânen som vi läser med våra tungor, hör med våra öron och skriver i våra Masâhif är Allâhs (´azza wa djall) tal. Allâh (´azza wa djall) har tilltalat Sina slavar med den genom att sända Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med den. Liknande har även ´Alî bin Ismâ´îl nämnt i boken ”al-Ibânah”.