Allt berusande är sprit

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 346

1653 – Flera gånger hörde jag Ahmad säga:

Allt berusande är sprit.”

1654 – Jag frågade Ahmad om det vars stora mängd berusar, är även dess lilla mängd förbjuden? Han svarade:

Ja.”

Flera gånger hörde jag honom förbjuda små mängder av sådant vars stora mängder berusar.

1655 – Jag hörde en man fråga Ahmad:

Jag lade russin i blöt i en behållare varefter jag kände en svag lukt komma från den.”

Han svarade:

Det är jäsning. Drick inte det.”

1656 – Jag hörde Ahmad bli frågad om barnet ska lyda sina föräldrar när de ber om sprit och säger att de anser det vara lovligt. Han svarade:

Det ska han inte göra. Allt berusande är förbjudet.”