Allt bekräftat skall bekräftas

Publicerad: 2011-05-20
Författare: Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdjî (d. 1307)
Källa: Qatf-uth-Thamar fî ´Aqîdati Ahl-il-Athar, sid. 51-52

 

Principen i denna fråga är att det är obligatoriskt att bekräfta allt som har bekräftats i Allâhs bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Exempel på det är Herrens höghet, Hans resning över Sin tron och dylikt.

Angående de innoverade begreppen, såväl jakande som nekande, som att säga att Allâh är i en riktning, omfattad eller inte omfattad och liknande begrepp som människorna tvistar om, så har varken den ene eller den andre någon text från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), följeslagarna, efterföljarna eller de muslimska imamerna rörande det. Ingen av dem har sagt att Allâh är i en riktning eller att Han inte är det. Ingen av dem har sagt att Han är omfattad. Faktum är att ingen har sagt att Han är en kropp eller en substans eller att Han inte är en kropp eller en substans. Dessa begrepp nämns inte i Qur’ânen, Sunnah eller samstämmigheten. De som talar utmed dem kan avse en korrekt avsikt och en felaktig sådan. Den som avser en korrekt avsikt som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah får den accepterad. Den som avser en felaktig avsikt som inte stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah får den avvisad.

Om en person säger att Allâh är i en riktning, frågas han vad han menar med det. Om han menar att  Allâh (subhânah) omges och omfattas av en riktning, som att vara inne i himlen, så är det falskt. Om han menar att Allâh är ovanför skapelserna och frånskild från dem, så är det sant. I detta fall finns det inget som tyder på att skapelserna omfattar och omger Honom eller är ovanför Honom. Faktum är att det är Han som är den Höge som omfattar dem. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad [människor] sätter vid Hans sida!”1

1 39:67