”Allt är ledarnas fel”

Fråga: När du säger att muslimernas kräftgång, oavsett om det handlar om ledarnas orättvisor, svagt uppehälle eller någon annan ofärd, beror på deras synder och att räddningen ligger i gudsfruktan får vissa gåshud och säger att regeringarna är orsaken till våra olyckor och att det blir bra om de ersätts. Vad säger ni om det?

Svar: Det råder inga tvivel om att det är okunnigt sagt. Makthavarna har sina plikter. Medborgarna har sina plikter. Ingen står till svars för den andre. Var och en står till svars för sitt. Makthavarna är ålagda att frukta Allâh, döma med Sharî´ah och vara rättvisa mot människorna. Medborgarna är ålagda att frukta Allâh, uppfylla plikterna och undvika förbuden. De är skyldiga att lyssna och lyda den muslimske makthavaren och hålla sig till samlingen. Det är det obligatoriska.