Allt Allâh befaller hör till dyrkan

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

 

”Beviset för rädslan är Allâhs ord:

 

فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

 

”Ni skall inte vara rädda för dem – var rädda för Mig, om ni är troende!”1

Det vill säga beviset för att rädslan är en dyrkan. Versen bevisar att det är förbjudet att vara rädd för någon annan än Allâh och att det är påbudet att vara rädd för Allâh. Allâh sade:

فَلاَ تَخَافُوهُمْ

”Ni skall inte vara rädda för dem…”

Det betyder att det är förbjudet att vara rädd för någon än Allâh.

وَخَافُونِ

”… var rädda för Mig…”

Det är ett påbud att vara rädd för Allâh (djalla wa ´alâ). Så länge Allâh befaller oss att vara rädda för Honom är det korrekt att säga att rädslan är en dyrkan. Om Han befaller oss att vara rädda för Honom innebär det att Han älskar och behagas av att vi är rädda för Honom. På så sätt är rädslan en dyrkan utmed Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs definition av dyrkan, nämligen allt som Allâh älskar och behagas av. I och med att Allâh befaller rädsla för Honom betyder det att Han älskar handlingen. Ty Allâh föreskriver endast det Han älskar och behagas av.

13:175