Allmosor via statliga välgörenhetsorganisationer

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Latîfah ´alâ Usûl-is-Sunnah al-Munîfah, sid. 123

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosor via statliga välgörenhetsorganisationer?

Svar: Om myndigheterna befaller att allmosor betalas via särskilda håll, är det korrekt att göra det. Om det däremot inte är obligatoriskt att betala via dem, betalar vi själva allmosor och välgörenhet till berättigade målgrupper. Hur många muslimska familjer är inte mer berättigade till allmosor än folk som står och tigger utanför moskéer! Inte heller vet vi hur eller till vem dessa välgörenhetsorganisationer betalar allmosor.