Allmosor till vallfärdare

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/514)

710 – Jag hörde min fader säga:

Allmosor får betalas till vallfärd, ty vallfärd är för Allâhs sak. Ibn ´Umar sade: ”Vallfärd är för Allâhs sak.”1

1al-Amwâl (1976) av Abû ´Ubayd. Ibn Hadjar sade:

“Rapporterad av Abû ´Ubayd med en autentisk berättarkedja.” (Fath-ul-Bârî (3/332)