Allmosor till Syrien

Fråga: Är det tillåtet att ge allmosor till syrier?

Svar: Allmosor ges till behövande och fattiga bland syrier och andra. Om du är säker på att de hamnar i rätt händer så har de rätt att få dem.