Allmosor till ledare

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/515-516)

712 – Jag frågade min fader om allmosan ska betalas till makthavaren eller om man själv ska betala den. Han svarade:

Han ska betala den själv.”

713 – Min fader berättade för mig: Wakî´ berättade för oss: Isrâ’îl berättade för oss, från Djâbir, från Khaythamah som sade:

Jag frågade Ibn ´Umar om allmosan. Han svarade: ”Betala den till dem.” En annan gång när jag ställde samma fråga sade han: ”Betala den inte till dem. De slarvar med bönen.”