Allmosor till judar och nasaréer

581 – Jag hörde Ahmad bli frågad om det är tillåtet att ge allmosor till judar och nasaréer. Han svarade:

Ja, det är tillåtet så länge allmosorna inte är obligatoriska.”