Allmosor till innovatörer och syndare

Vad beträffar allmosan, så skall människan vara noggrann med att betala den till berättigade människor bland de behövande, fattiga, skuldsatta och andra målgrupper som håller fast vid föreskriften.

En person som visar sin innovation och syndar öppet förtjänar ju att straffas, bojkottas och annat. Hur skall han då få hjälp med det han håller på med?