Allmosor till gatsopare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (18)

Fråga: Får man betala allmosor till gatsopare?

Svar: Ja, om du vet att de är fattiga i den bemärkelse att deras lön är otillräcklig samt muslimer. De har mer rätt till allmosa än vad andra har.