Allmosor till faderlösa

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (17)

Fråga: Har faderlösa barn rätt till allmosor?

Svar: Ja, om de är fattiga. Om de saknar arv och andra tillgångar, är de berättigade till allmosor. Inte annars.