Allmosor till behövande länder

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (16)

Fråga: Är det tillåtet att skicka allmosor utomlands om dessa länder är i större behov, lider av hungersnöd eller är krigsdrabbade?

Svar: Om utlandet är i större behov än det lokala, är det tillåtet att skicka allmosor till det.