Allmosor ska inte gå till den dödes skuld

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 121

585 – Jag hörde Ahmad bli frågad om likets lindning får finansieras med allmosor. Han svarade:

”Nej. Allmosor ska inte gå till den dödes skuld.”