Allmosor på aktier

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/200)

Fråga: Hur betalas allmosa på aktier, liksom aktier i mark och bolag?

Svar: Det sägs att staten indrager allmosa från statliga bolag utifrån kapitalet. Om det stämmer, räcker statens indrag och därmed renas aktieägarens samvete. I övrigt blir det obligatoriskt att betala allmosa på aktiernas vinst efter ett helt år.