Allmosor från en stad till en annan

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/510-512)

704 – Jag hörde min fader bli frågad om allmosor får skickas till en ort från en annan om denne har anhöriga, släktingar eller andra som har rätt över honom där. Han svarade:

Allmosor ska inte skickas från en stad till en annan. Allmosor ska fördelas i den ort där personen befinner sig.”

705 – Jag frågade min fader:

Men om hans släktingar är fattiga?”

Han svarade:

Mu´âdh bin Djabal brukade säga: ”Allmosor ska varken skickas från en ort till en annan eller från en utkant till en annan.”

706 – Jag hörde min fader bli frågad om allmosor får skickas från en stad till en annan. Han svarade:

Han ska inte skicka dem från en stad till en annan.”