Allmosor får inte sinkas

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosa på guld?

Svar: Allmosor får inte sinkas, oavsett om de är på guld eller någonting annat. Det enda undantaget är om allmosegivaren inte kan hitta någon berättigad allmosetagare varvid han sinkar betalningen tills han hittar någon; det är harmlöst. Dock måste tidpunkten markeras inför det kommande året. Det vill säga, om han egentligen skall betala allmosa i Ramadhân men inte hittar någon allmosetagare förrän i Dhûl-Qa´dah, sinkar han inte nästa års allmosa till Dhûl-Qa´dah. Ty den förseningen berodde på en välfärd.

Om han köper guld under årets lopp, betalar han inte allmosa på det första guldets tid. Det senare guldet skall nämligen ha en egen tidsperiod. Det är emellertid lovligt att addera det senare guldet till det första och betala allt på det första guldets tid. Därmed är allmosan på det senare guldet förskottsbetalad. Skulle det senare guldet vara under den åläggande gränsen, adderas det till det första guldets åläggande gräns. Dess tidsperiod skall dock vara enskild så länge han inte väljer att betala allting i det första guldets tidsperiod.