Allmosedjurens obligatoriska tillstånd

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: ´Umdat-ul-Fiqh, sid. 36

Det är inte tillåtet att betala allmosan med djur som är:

1. Getabockar,

2. Enögda,

3. Gamla,

4. Diande,

5. Havande och är nära att föda samt,

6. Feta.

Man skall inte ge det sämsta och inte heller skall man ta det bästa om ägaren själv inte skänker det. Man skall endast ge friska honor. Det enda undantaget är att man kan betala med en hane vid trettio kor och två hanar vid fem kameler om det inte finns några honor. Men om hela boskapen består av hanar eller sjuka djur, tillåts det att betala med ett av dem.

Det är endast tillåtet att betala med ettåriga får och tvååriga getter och de åldrar som det finns bevis för. Det är däremot tillåtet för ägaren att betala med äldre djur än vad som är obligatoriskt. Detsamma gäller att han betalar med unga djur om de alla är unga.