Allmosebetalningen via välgörenhetsorganisationer

Fråga: Är det bättre att betala allmosan till organisationer eller att betala själv?

Svar: Allmosan är skulden tillhörande Allâh som ligger på ditt samvete. Du är skyldig att spendera den såsom Allâh har ålagt dig. Du skall göra det själv eller via din ställföreträdare som du litar på. Antingen betalar du själv, vilket är ädlare och bättre för dig, eller också låter du en pålitlig person betala för dig.

Vad organisationerna beträffar, så känner jag inte till deras eller deras chefers tillstånd. Det är farligt om du betalar allmosan till dem. Kommer allmosan till de fattiga eller inte? Jag svär vid Allâh att jag inte vet.