Allmosans inverkan på samhälle och islamisk ekonomi

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/12-13)

Fråga: Hur påverkar allmosan samhället och den islamiska ekonomin?

Svar: Allmosan sätter tydliga spår i samhället och den islamiska ekonomin. Däri finns empati med fattiga och allmän välfärd. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade om allmosans utgifter:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”Välgörenheten är avsedd enbart för de fattiga och de nödställda och för dem som har hand om insamlandet av den och för att vinna hjärtan och för att köpa människor ur fångenskap och slaveri och de skuldtyngda och för för Allâhs sak och för vandringsmannen. Detta har Allâh föreskrivit; Allâh är allvetande, allvis.”1

Bland dessa åtta målgrupper finns det de som får allmosan för att undkomma svårigheter och det finns de som får den för att muslimerna är i behov av dem. De fattiga, de nödställda och de skuldtyngda får allmosan för sina behov. Samma sak gäller den resande och den förslavade. Andra tar den för att folket är i behov av dem. Det är de som står för fred mellan människorna, samlar in allmosan och kämpar för Allâhs sak. Om vi vet att allmosan till dessa målgrupper leder till att de uppfyller sina särskilda behov och att muslimerna gagnas av det rent allmänt, förstår vi vilken nytta allmosan gör i samhället.

Vad den ekonomiska delen beträffar, fördelas förmögenheterna mellan rika och fattiga. En bestämd del av de rikas förmögenhet tas och ges till de fattiga. Detta sker för att det skall finnas balans mellan de båda parterna.

Samhället gagnas även av att människorna kommer varandra närmare. Om de fattiga ser att de rika ger av sina pengar till dem, kommer de tveklöst att älska de rika och hoppas på det Allâh har ålagt dem att skänka. Så är det däremot inte om de rika snålar med allmosan. En sådan handling leder till att hat och fientlighet sås i de fattigas hjärtan. Detta antyds i slutet på denna ädla vers då Allâh (ta´âlâ) säger om allmosans utgifter:

فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Detta har Allâh föreskrivit; Allâh är allvetande, allvis.”

19:60