Allmosan till dotterns barn

Publicerad: 2011-05-05
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning “Wâdjib-ul-Muslim tidjâh al-Afkâr wal-Ârâ’ al-Mudhillah”
Datum: 1428-10-29/2007-11-09

Fråga: Vad är domen för att betala allmosa till dotterns barn?

Svar: Det är varken tillåtet att betala allmosan till fäder eller till avkomma. Dotterns barn hör till avkomman. Alltså är det inte tillåtet.