Allmosan på valutor

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: ´Umdat-ul-Fiqh, sid. 37

Det finns två typer av valutor:

1 – Guld.

2 – Silver.

Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på dem så länge de inte uppnår 200 silvermynt. I så fall är det obligatoriskt att betala 5 silvermynt på dem.

Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på guld förrän det uppnår 82 gram. I detta fall betalar man 2.5 gram på guldet.

Om de är blandade, betalar man allmosa på dem först efter att både guldet och silvret uppnår den fordrade mängden. Om man tvivlar på dem, kan man antingen betala allmosa på dem eller också filtrera dem för att få kunskap om mängden.

Allmosa betalas inte på tillåtna smycken som används till utsmyckning och utlåning. Kvinnorna får ha på sig allt av guld och silver som de vanligtvis använder. Männen får ha på sig silverring samt ha silver på svärdutsmyckning, bälten och liknande. Däremot betalas allmosa på smycket om det används till uthyrning och förvaring eller om det är förbjudet.