Allmosan på smycken med ädelstenar

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 430

 

Fråga: Hur uppskattar man allmosan på guld som är blandat med diamanter?

Svar: Det får specialisterna uppskatta. Man får gå till guldhandlare och låta dem titta huruvida guldet uppnår den bestämda mängden (Nisâb) eller inte. Om det inte gör det, betalas ingen allmosa på det.

Men i fall hon har annat guld som hon uppfyller den bestämda mängden med och guldet som är blandat med diamanter uppskattas, betalas allmosan på det, vilket motsvarar 2.5% på det.