Allmosan på jordproduktion

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: ´Umdat-ul-Fiqh, sid. 36-37

Det finns två typer av jordproduktioner:

Den första: Växter. Det är obligatoriskt att betala allmosan på all form av sädeskorn och frukt som vägs och förvaras. Allmosan betalas så fort de skördas och utgör cirka 653 kilogram. Beviset för det är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“Det skall inte betalas någon allmosa på sädeskorn och frukt så länge de inte uppnår 653 kilogram.”

Dessutom är det obligatoriskt att betala en tiondel på det som växt fram efter att ha vattnats av regn eller flod. Skulle det däremot ha vattnats av mänsklig arbetskraft, betalar man en tjugondel på det.

När frukterna ser mogna ut och sädeskornen hårdnar, blir det obligatoriskt att betala allmosa på dem. Man betalar inte allmosa på dem förrän sädeskornen är rensade och frukterna torra.

Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på sädeskorn och frukter som har anskaffats på ett tillåtet sätt. Detsamma gäller hittade sädeskorn och frukter. Likaså skall man inte betala allmosa på dem om man har hyrt ut marken till en annan som skördar.

Man skall inte ena sädeskorn med frukt för att uppnå den fordrade mängden. Men om man enar en sort av olika typer, som exempelvis olika typer av dadlar, blir det obligatoriskt att betala allmosa på det. I detta fall betalar man allmosa på varje sort. Det är tillåtet och belönande att byta ut det dåliga mot det goda.

Den andra: Mineraler. Om mineralerna utvinns och uppnår den fordrade mängden, blir det obligatoriskt att betala allmosa på dem. Det kan vara guld eller silver eller det som kommer upp i dess värde bland juveler, kohl, mässing, järn eller någonting annat. I detta fall betalas allmosan först efter att de har smälts och rensats.

Allmosa betalas inte på pärlor, koraller, ambra eller parfym.

Allmosa betalas inte på fiske och jakt.

Vad berör funnen skatt, betalas en femtedel på det oavsett vilken typ av egendom det är och oavsett om den är stor eller liten. Allmosan betalas till dem som har rätt till den. Resten behåller personen själv.