Allmosan på dadlar

Fråga: En man har flera hem med flera palmträd. Är det obligatoriskt att betala allmosa på palmerna om de når gränsen?

Svar: Det är obligatoriskt att betala allmosa på palmerna om gränsen är nådd. De allmänna bevisen tyder på det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En tiondel skall betalas på det som får vatten från regnet och en halv tiondel skall betalas på det som bevattnas.”

Gränsen för dadlarna är 300 profetiska Sâ´. Gränsen uppskattas efter dadlarnas vikt när de är torra och inte deras värde när de är färska. Måhända når dadlarna gränsen när de är färska, men så fort de torkar sjunker deras vikt. Poängen ligger nämligen i torra dadlar.