Allmosan måste betalas omedelbart

Fråga: Vad är domen för att sinka allmosan någon månad för att myndigheterna skall motta den?

Svar: Allmosan måste betalas omedelbart. Även skulden måste återbetalas omedelbart så länge den inte är tidsbegränsad eller omöjlig att återbetalas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den rikes försening är orättvis.”1

”Betala tillbaka till Allâh. Allâh har mer rätt till återbetalning.”2

Med det sagt måste människan betala allmosan omedelbart. Men om det vanligtvis är myndigheterna som samlar folkets allmosor och man befarar att de kommer i efterhand och kräver allmosan, så är det okej att sinka dem till dess att myndigheterna kommer och tar dem.

1al-Bukhârî (2288) och Muslim (1564).

2al-Bukhârî (1852).