Allmosan i Ramadhân

Fråga: Är det bättre att betala allmosa i Ramadhân med tanke på att den blir obligatorisk att betala när dess villkor är uppfyllda?

Svar: Det är obligatoriskt att betala allmosa när den obligatoriska summan har legat där i ett helt år. Man skall inte vänta på Ramadhân. Den som skjuter upp på allmosan så att han kan betala den i Ramadhân skall be Allâh (ta´âlâ) om förlåtelse för förseningen. Dock är det okej att han betalar nästa års allmosa i Ramadhân. Så lyder svaret sett till tiden.

För övrigt råder det inga tvivel om att välgörenhet i Ramadhân väger tyngre. Men det kan faktiskt vara så att välgörenhet är bättre utom Ramadhân. Ty det är allmänt känt att de fattiga berikas lite i Ramadhân av all välgörenhet och allmosa som de tar emot. På så sätt är de i större behov utom Ramadhân.