Allmosa via månadsvis försörjning av släktingar

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/508)

700 – Jag frågade min fader om det är tillåtet att stå för släktingarnas försörjning varje månad, summera utgifterna mot slutet av året och låta summan utgöra ens allmosa? Han svarade:

Bara om han gör så för att inte slippa sina plikter och bibehålla egendomen på det viset.”