Allmosa till vård

Fråga: En muslimsk chaufför har fått blodcancer. Han har återvänt till sitt hemland för vård. Vården är dock dyr. Får jag betala min allmosa till honom för att han skall ha råd till vård?

Svar: Allmosan får betalas till honom om han är muslim och klarar själv inte av att stå för utgifterna.